50.A6163010 UV-straler UV-H 255

50.A6163010 UV-straler UV-H 255
-

230V / 50Hz